Punësimi sezonal në gjermani për studentët shqiptarë për vitin 2020

ADV_Shoqata Shqiptare e Mësuesve të Gjermanisë

4 hapa për studentët që dëshirojnë të aplikojnë për punësim sezonal në Gjermani :

  1. Lexo me vëmendje fletën e informacionit
  2. Shkarko dhe plotëso elektronikisht formularin e aplikimit dhe vërtetimin nga Universiteti/Shkolla Profesionale
    Dokumenti 1
    Dokumenti 2
  3. Fotokopjo pasaportën, vërtetimin e dijeve të gjermanishtes (nëse keni) dhe lejen e drejtimit (nëse keni)
  4. Dorëzo dokumentat origjinale pranë DIMAK Albania deri më 14.02.2020 ora 15:00
  5. Përmes Facebook do të publikojmë edhe sesionet e ardhshme informuese ku ju mirëpresim për një prezantim të programit, si dhe t'u përgjigjemi pyetjeve që mund të keni. Na ndiqni rregullisht për t'u njoftuar në kohë mbi aktivitetet.

SUKSESE!

DIMAK Albania

Marre nga