IDT 2021

IDT 2021 Vjenë

Të dashur kolegë,
Shpresojmë, në pothuajse saktësisht dy vjet, se shumë prej jush do të mund të jenë pjesëmarrës në IDT 2021 në Vjenë.

Më shumë