Konferenca virtuale e mësuesve të gjuhës gjermane 14.11.2020

Në konferencën virtuale të mësuesve të gjuhës gjermane, e cila zhvillohet më 14 nëntor 2020, do të paraqiten koncepte të ndryshme për përdorimin e mediave digjitale lidhur me mësimin në distancë. Konferenca zhvillohet online nga ora 9:30 deri në orën 16:00. Në një treg virtual, ju gjithashtu keni mundësinë të flisni me botuesit e librave shkollorë dhe të bëni pyetje, ose në takimin dhe përshëndetjen në fund të konferencës për të diskutuar tema që janë të rëndësishme për ju. Konferenca organizohet në bashkëpunim me Institutet Goethe në Bullgari, Rumani, Greqi, Turqi, Maqedonia e Veriut, Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi, Malin e Zi, Kosovë, Kroaci dhe Qipro.

IDT 2021

IDT 2021 Vjenë

Të dashur kolegë,
Shpresojmë, në pothuajse saktësisht dy vjet, se shumë prej jush do të mund të jenë pjesëmarrës në IDT 2021 në Vjenë.

Më shumë